Ev övertagande av kommunen

För närvarande pågår ett arbete som syftar till att undersöka möjligheter och kostnader för att låta skötsel och hantering av vägföreningens ansvarsområde övergå till Norrköpings Kommun.

Arbetet med detta beskrivs i nedanstående dokument.

Öppna eller spara pdf-filen