Årsmöte den 23 oktober kl 19.00, 2012

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast under Augusti innan föreningens årsmöte, som hålls i Villa Solliden. Kom gärna till mötet med idéer och synpunkter.

Alla är hjärtligt välkomna!