Alla inlägg av tommy

Valberedning 2017?

En valberedning till en förening är viktig för att bl a underhålla återväxten av styrelseledamöter och suppleanter mm till föreningens medlemmar. Under årsmötet 2015 kunde stämman inte få fram någon valberedning. Vi hoppas kunna få fram åtminstone två personer som kan hjälpa till att få fram en valberedning till kommande år. Kom till årsmötet på onsdag den 26:e oktober kl 19 i Sandviksgården!

Vägarbeten under 2016

Under säsongen 2016 så kommer det ske en del arbeten inom vägföreningens område.  Vi kommer låta Skanska bl a lägga ny beläggning (asfalt) mm. De vägar som helt eller delvis kommer att beröras är:

  • Polisvägen
  • Munkvägen
  • Ryttarstigen
  • Brandmästarvägen
  • Urmakarevägen
  • Uttersbergsskolan och Ymervägen
  • Anemonvägen
  • Torsvägen

Självklart kommer vi som vanligt även att ta hand om eventuella problem som uppstår.