Alla inlägg av tommy

Vägarbeten under 2016

Under säsongen 2016 så kommer det ske en del arbeten inom vägföreningens område.  Vi kommer låta Skanska bl a lägga ny beläggning (asfalt) mm. De vägar som helt eller delvis kommer att beröras är:

  • Polisvägen
  • Munkvägen
  • Ryttarstigen
  • Brandmästarvägen
  • Urmakarevägen
  • Uttersbergsskolan och Ymervägen
  • Anemonvägen
  • Torsvägen

Självklart kommer vi som vanligt även att ta hand om eventuella problem som uppstår.

Motioner till årsstämma

Enligt vägföreningens stadgar så skall motioner komma styrelsen tillhanda en månad innan årsstämma för att de skall behandlas. Normalt sett så har årsstämman hållts i slutet av oktober vilket innebär att en motion bör komma in in senast i mitten av september för att vara säker på att motionen kommer att behandlas.

Underhåll av del av Orrekullavägen

Efter att ha rådfrågat Lantmäterimyndigheten i ett ärende som berör Orrekullavägen utmed kyrkogårdsmuren fram till skylten ”Här slutar allmän väg” tar nu Kolmårdens Vägförening över skötseln av denna del från Vägverket. Detta innebär att vägföreningen ansvarar för både sommar och vinterunderhåll.