Höga hastigheter och problem med framkomlighet

Vi har bitvis problem med framkomlighet och höga hastigheter. Framförallt sticker Idunvägen och Nannavägen ut. Dessutom kan vi se att även Gjutarvägen har många bilar parkerade vilket gör att att det blir problem med sopning och snöröjning.