Motioner till årsstämma

Enligt vägföreningens stadgar så skall motioner komma styrelsen tillhanda en månad innan årsstämma för att de skall behandlas. Normalt sett så har årsstämman hållts i slutet av oktober vilket innebär att en motion bör komma in in senast i mitten av september för att vara säker på att motionen kommer att behandlas.