Odenvägen, Dianavägen och Valhallavägen

Asfaltering och iordningställande av vägarna beräknas vara färdiga under mitten av oktober 2012.