Preliminär tid för årsmöte 2015

Vägföreningens årsmöte beräknas preliminärt att hållas torsdagen den 22 oktober kl 19.00 på Villa Solliden. Aktuella ärenden, budget och årsredovisning samt kallelse till stämman kommer att annonseras på hemsidan senast 14 dagar innan årsmötet.