Sopning av vägarna

Sopning av vägarna utförs normalt då vi kan utgå från att det nederbörd i form av snö inte är blir kvarliggande. I år utfördes sopningen av vägarna runt vecka 11.