Underhåll av del av Orrekullavägen

Efter att ha rådfrågat Lantmäterimyndigheten i ett ärende som berör Orrekullavägen utmed kyrkogårdsmuren fram till skylten ”Här slutar allmän väg” tar nu Kolmårdens Vägförening över skötseln av denna del från Vägverket. Detta innebär att vägföreningen ansvarar för både sommar och vinterunderhåll.