Vägarbeten under 2016

Under säsongen 2016 så kommer det ske en del arbeten inom vägföreningens område.  Vi kommer låta Skanska bl a lägga ny beläggning (asfalt) mm. De vägar som helt eller delvis kommer att beröras är:

  • Polisvägen
  • Munkvägen
  • Ryttarstigen
  • Brandmästarvägen
  • Urmakarevägen
  • Uttersbergsskolan och Ymervägen
  • Anemonvägen
  • Torsvägen

Självklart kommer vi som vanligt även att ta hand om eventuella problem som uppstår.