Vägföreningen remissinstans inför nya hastighetsgränser

Norrköpings kommun arbetar med att bestämma nya hastighetsgränser inom vårt område. Kom gärna med synpunkter då vägföreningen är remissinstans till kommunen. Remissen skall vara kommunen tillhanda den 15:e mars men vägföreningen kommer att söka uppskov för att kunna ge sitt utlåtande med ett välunderbyggt underlag.