Styrelsen

Ordförande

Jan Åberg
Valhallavägen 5
618 30 Kolmården

Mob. 070- 589 12 13
Tel. 011- 39 12 13
Fax. 011- 39 12 13
E-post: aberg.jan@telia.com

Vice Ordförande

Inger Negendanck
Ymervägen 17
Mob. 076-10 79 405
E-post: negendanck@yahoo.se

Kassör

Ola Lindgren
Mob. 070- 391 39 11
E-post: ola.lindgren@y-p.se

Sekreterare

Henrik Sköld
Tel.  072- 143 24 27
Epost: henrik.skld@gmail.com

Suppleant/Vägansvarig

Gert Erixon
Tel. 072-514 87 85
Epost: gert.erixon@gmail.com

Ledamot

Henri Johansson Berglund
Ansvarar för drift av hemsida
Epost: henri_jb@live.se
Tel. 0727137813

Suppleant

Peter Jonsson
Epost: vikboik@hotmail.com

Kommentera