Styrelsen

Ordförande

Jan Åberg
Valhallavägen 5
618 30 Kolmården

Mob. 070- 589 12 13
Tel. 011- 39 12 13
Fax. 011- 39 12 13
E-post: aberg.jan@telia.com

Kassör

Ola Lindgren
Mob. 070- 391 39 11
E-post: ola@lindgrenekonomi.se

Sekreterare

Henrik Sköld
Tel.  070-568 23 99
Epost: henrik.skld@gmail.com

Suppleant/Vägansvarig

Gert Erixon
Tel. 072-514 87 85
Epost: gert.erixon@gmail.com

Ledamot

Henri Johansson Berglund
Ansvarar för drift av hemsida
Epost: henri_jb@live.se
Tel. 0727 13 78 13

Per Cronström
Epost: percronstrom@telia.com

0703998513

Kommentera