Styrelsen

Ordförande

Jan Åberg
Valhallavägen 5
618 30 Kolmården

Mob. 070- 589 12 13
Tel. 011- 39 12 13
Fax. 011- 39 12 13
E-post: aberg.jan@telia.com

Vice Ordförande

Inger Negendanck
Ymervägen 17
Mob. 076-10 79 405
E-post: negendanck@yahoo.se

Kassör

Ola Lindgren
Mob. 070- 391 39 11
E-post: ola.lindgren@moretime.se

Sekreterare

Henrik Sköld

Tel.  072- 143 24 27
Epost: henrik.skld@gmail.com

Suppleant/Vägansvarig

Gert Gustafsson

Tel. 072-514 87 85

Ledamot

Mikael Andersson

Tel. 070-939 26 82
E-post: micke@kolmardenssnicker.se

Kommentera