Årsmöte 2022

Hej!

Vägföreningens årsmöte kommer att hållas i Sandviksgården den 26/10 klockan 19:00.

Under årets möte kommer vi utöver ordinarie program att hålla en omröstning rörande Kolmårdens lekparker. Som många av er säkert känner till så försöker kommunen få vägföreningen att ta över ansvar och skötsel av dem men det skulle bland annat innebära en stor kostnadsökning för föreningen. Vi ser två vägar framåt:

1. Vägföreningen tar över ansvaret över lekparkerna och årsavgiften höjs kraftigt för att kunna betala för detta.

2. Vägföreningen vägrar att ta över ansvaret, ber kommunen att riva befintliga lekparker och återställa marken där de stått. Om de skulle göra detta så får de sedan stå till svars för särbehandlingen de utsätter oss boende i Kolmården för.

Välkomna!
Mvh Henri och vägföreningens styrelse