Vägar som åtgärdas 2021

Följande vägsträckor avses åtgärdas 2021 med olika typer av asfalteringsåtgärder:

Borgmästarvägen – Munkvägen
Brandmästarvägen – Ryttarstigen
Dianavägen 1-3, och 6
Galärvägen 2 och 23
Halmvägen – Uttersbergsvägen
Järpvägen – Orrvägen
Rågvägen  – Strandvägen

OBS – Listan kan komma att ändras om vi behöver prioritera annan mer akut skada.