Alla inlägg av Henri Johansson Berglund

Årsmöte 2022

Hej!

Vägföreningens årsmöte kommer att hållas i Sandviksgården den 26/10 klockan 19:00.

Under årets möte kommer vi utöver ordinarie program att hålla en omröstning rörande Kolmårdens lekparker. Som många av er säkert känner till så försöker kommunen få vägföreningen att ta över ansvar och skötsel av dem men det skulle bland annat innebära en stor kostnadsökning för föreningen. Vi ser två vägar framåt:

1. Vägföreningen tar över ansvaret över lekparkerna och årsavgiften höjs kraftigt för att kunna betala för detta.

2. Vägföreningen vägrar att ta över ansvaret, ber kommunen att riva befintliga lekparker och återställa marken där de stått. Om de skulle göra detta så får de sedan stå till svars för särbehandlingen de utsätter oss boende i Kolmården för.

Välkomna!
Mvh Henri och vägföreningens styrelse

Angående skötsel av grönområden

Hej

Som ni kanske har hört så har Norrköpings kommun tagit beslut om att lägga över skötsel av våra förrättade grönområden på Kolmårdens vägförening efter att själva ha stått för det själva under många år. Kommunen har sedan tidigare haft för avsikt att ta över kommunens vägföreningar och har av den anledningen som sagt stått för skötseln. Efter att beslut tagits om att inte ta över vägföreningarna så har kommunen nu också beslutat att inte längre stå för skötsel av grönområdena.

Kommunen anser att vägföreningens grönområden innefattar bland annat nio av Kolmårdens lekparker men de ingår inte i vår förrättning och därför anser vi i styrelsen att vi inte kan acceptera ansvaret för skötsel av lekparkerna. Om vi skulle göra det så går vi utanför våra ansvarsramar och kan därför personligen bli betalningsskyldiga för detta. Dessutom skulle det innebära kostnadsökningar för vägföreningen som i sin tur med stor sannolikhet kommer att orsaka högre vägavgifter.

När vi i styrelsen  protesterade till kommunen mot kommunens avsikter att lägga över ansvar för skötsel av grönområden och lekparkerna på oss så ansåg kommunen att de då kunde bli tvungna att riva lekparkerna. Detta är nu en risk då vi tagit beslut om att inte acceptera skötsel av lekparker pga att de saknas i vår förrättning.

Vi skriver detta inlägg för att informera våra medlemmar och bilda opinion då våra protester inte hörsammats. Kolmårdens vägförening har även samarbetat med flera andra vägföreningar för att protestera mot kommunens nya beslut men inget har hittills burit någon frukt. I grund och botten anser vi att vi inte får samma service som kommuninvånarna i stan och vi anser att det inte  är rimligt att boende i Kolmården ska betala extra för skötsel av kommunens mark, våra vägar och nu även de kommunala lekparkerna. Vi avser att återkomma med mer information framöver.

Tack för visat intresse!
Mvh Kolmårdens vägförenings styrelse

Nytt bidragssystem

Hej

Norrköpings kommun avser att lämna över större ansvar på kommunens vägföreningar för skötsel av grönområden mot ett förändrat bidragssystem. Klicka på länken nedan för att läsa in er på vad det innebär och lämna eventuella synpunkter.

https://www.norrkoping.se/boende-trafik-och-miljo/drift-och-underhall/vagforeningar/tyck-till

mvh Henri & Styrelsen